Ostatní

Zajímavosti a táborové výstřižky

Řeka Střela a její povodí

Řeka Střela, dříve nazývaná „Sázava západních Čech“, Šipka, Schalotka nebo Brocnice, pramení pod Prachometským kopcem (andezitová stolová hora) na severním okraji Tepelské vrchoviny v nadmořské výšce 678 m nad mořem. [Nature.unas.cz]

řeka Střela - aninkaj
řeka Střela [zdroj: Rajče.net, autor: aninkaj]

Od vodní nádrže Žlutice až po obec Poříčí, vzdálenou přibližně 16 km po proudu řeky, se nachází lokalita chráněná v systému Natura 2000. Řeka je zde přirozeně meandrujícím tokem v široké nivě a lemovaná břehovými porosty olší, příležitostně vrb. Území je významné především v ideálních podmínkách pro život vzácné mihule potoční.

Řeka Střela je ve svém horním toku menší řekou, která je výrazným prvkem v místy širokém údolí, který vytváří nezaměnitelný charakter zdejší krajiny. Protéká pod výraznějším vrchem Nevděk u Žlutic, a také pod dominantním kopcem tvaru stolové hory, vrchem Vladař (taktéž lokalitou Natura 2000). Během toku se k řece přidává několik menších přítoků, z nichž nejvýznamnější je levostraně přitékající Malá Střela. Řeku doprovází většinou úzký lem olšových porostů (Alnus glutinosa) s doprovodnou bylinnou vegetací. V nivě řeky jsou četné louky, často obhospodařované, někdy nechané ladem. Samotný tok je na vegetaci chudý, nalezneme zde například mech pramenička obecná (Fontinalis antipyretica). V řece, která má nejčastěji štěrkové dno, se vytvářejí bahnito písčité náplavy, které jsou velmi podstatné pro životní cyklus mihule potoční (Lampetra planeri). [Priroda-kv.cz]

řeka Střela - geoskleba
řeka Střela [zdroj: Rajče.net, autor: geoskleba]

 

Více o řece Střele:
řeka střela, Raft.cz (sjízdnost řek)

řeka Střela w
 

Použité materiály:
řeka Střela, Nature.unas.cz, (11. 2. 2013)
Střela, Priroda-kv.cz, (11. 2. 2013)12. 2. 2013 c

Ohař a
LT Beroun
všechna práva vyhrazena